VTV2 – Trực tuyến VTV2 online chất lượng cao – Trực tiếp kênh VTV2 là kênh truyền hình với những chương trình khoa học của Đài Truyền hình Việt Nam. Kênh này chủ yếu phục vụ nâng cao dân trí và phù hợp với nhiều đối tượng.