Phim Tia Chớp Đen Tập 11 hững ảnh hưởng của công việc này đến với gia đình anh – buộc phải trở thành một người canh chấn lần nữa trước sự nổi dậy của băng đảng địa phương The One Hundred dẫn đến việc lượng tội phạm gia tăng và tham nhũng trong cộng đồng…