Phim Thề Ngôn Tập 1 Vietsub Promise (2018) Phim Thề Ngôn: khi là một sản phẩm đc đầu tư công tích tinh vi, bao gồm đồ họa chuyển phiên cong queo thời kì tao loạn chống Nhật trường kỳ của China. Nam thiết yếu của bộ phim – Ngôn Thiếu Bạch (Giả Nãi Lượng) – bản chất là một tài năng toán học tập nhưng lại đang đào thải sự nghiệp ngày mai phơi phắn để đi theo tiếng Hotline của giang san. Anh ngẫu nhiên gặp gỡ gỡ và kết nghĩa huynh đệ sở hữu Tiêu Tư Vũ (Tần Hạo), cả hai cùng nhau trong ra đời tử bên trên chiến trường. Tuy nhiên, Tư Vũ chẳng may bị đạn của địch ghim trong đầu. Dù chưa mất mạng nhưng kĩ năng phán đoán & chỉ đạo của anh ý sẽ sụt sút đáng chú ý. Lúc đó, Thiếu Bạch được gạn lọc để trở thành người thân tiếp sau của Tư Vũ.