Phim Quan huyện Trịnh Bản Kiều Tập 4 VTV3 Thuyết Minh Phim Trung Quốc : Quan huyện Trịnh Bản Kiều Nhà sư trụ trì đang đọc sách nghe thấy, vội vàng bỏ sách đứng vụt dậy, đến trước Trịnh Bản Kiều, chấp tay lên ngực cúi đầu xá xá, lời cung kính vô cùng: “Thỉnh thượng tọa!” Rồi tiếp: “Bần tăng vốn có mắt không tròng, không biết Trịnh đại nhân giá lâm. Xin tạ tội!” Nói xong, quay sang vị sư lo việc tiếp khách bảo: “Kính hương trà!” Từ đó, tiếp đãi ân cần, niềm nở. Chuyện trò vui vẻ…

Đón xem Quan Huyen Trinh Ban Kieu trên VTV3.