Phim Người Phụ Nữ Đương Thời Tập 32 VTV3 Thuyết minh Người Phụ Nữ Đương Thời vtv3 là bộ phim tâm lý tình cảm do trung quốc sản xuất,. Bà nắm quyền cai quản đất nước trong thời gian con bà nắm quyền, và sau đó là thời gian của cháu mình là hoàng đế Quang Tự. Khi Quang Tự lên ngôi, bà đã giam giữ ông tại một cung điện …