Người Hùng Tia Chớp Phần 4

Người Hùng Tia Chớp Phần 4 Một lần tại Starling City, Barry đã vô tình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ phòng thí nghiệm của S.T.A.R khiến anh bị...