Phim Êva Nổi Giận Tập 30 VTV3 Thuyết Minh EVa Nổi Giận Thuyêt Minh VTV3 Tập 30 31 32 Xoay quanh câu chuyện của 3 cô gái không ưa nhau từ thời trung học.Sau 20 năm bất ngờ họ gặp lại nhau,bỏ qua hiềm khích trước kia ba cô gái hành động đê làm chủ cuộc sống Xem Phim Eva Noi Gian Phát song 17h15 hàng ngày trên VTV3 bắt đầu từ ngày 12/12.